Monday, May 20, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

Must read

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်း လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်း မိူင်းယႆ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၽွင်းဢႃယု 78 ပီ ဝႃႇသႃ 59 ဝႃႇ။

မိူင်းယႆ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႇသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ တေဢွၼ်ၵၼ် လုမ်း လႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽေပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပေႃးပၵ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ/ သုင်ၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈလွၼ်ႈၵႂႃႇ တီႈၵျွင်းၵူၺ်း။ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 တေထိုင်ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺၼႆႉ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2:24 မူင်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝိ ႁၢရ်သူၺ်ႇတိၵုင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵွၼ်းတိင်ႇၺၼႆႉ လႆႈလုမ်း လႃးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈ တီႈလႆႈဝႆႉႁိုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ်လီ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ/ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈသေ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝႆႉတေႃႇထိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတူဝ်ႈတၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉမူတ်းသေ ၸင်ႇတေႁဵတ်းပွႆးၸႃႇပၼ သၢင်းၵျူဝ်ႇၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ပေႃးပၵ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းယႆ

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပူႇလွႆမုၼ်လၢႆးၶမ်းဝူးလႄႈ ၼၢႆးလွႆသႅင်ႁိူင်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 7 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ပဵၼ် ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 လူင်းပွႆး၊ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးသင်ႇၶတင်းသဵင်ႈ မီးပၢင်ပူႇ ၸေႃႇထမ်းဢၼတ်ႉတလၵ်ႉၶၼသုတ်ႈလႄႈ ပထၢၼ်းပႃႇလိၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6 သမ်ႉ ပူင်ၶၢပ်ႈတူဝ်လူင်းၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7 ဝၼ်းပွႆး၊ ၵႆဢူ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈယေႃးထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း တေမီးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းမႅတ်ႉတႃႇတြႃး။ ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လူႇသွမ်းတၢင်တူဝ်။ ယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း