Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းလႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၶၢင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈမေႃႇ - ၸေႈၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ 2 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ် ၼမ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ထႅင်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူႉတွင်း) ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း တီႈလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇသိုၵ်း KIA တိူဝ်ႉၺႃး ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈၽြႃးမုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်း သႂ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၾၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇလႄႈ လဵၵ်း မုင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း 5 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ TNLA, PDF ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်မူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်း TNLA, PDF မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 257 တင်း 252 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သၢမ်မႄႈလုၵ်ႈ လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမႆႇသွင်ၵူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်လူင် သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႇၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းတတ်း 3 မူႇဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသီလမ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢၼ်ႈတႆး - ၶၢင် 3 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆ မၵ်းတတ်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉ တီႈသီလမ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူႈၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img