Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶ ရိတ်ႉယၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၽေး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 1 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆယွၼ်ႉၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ...

ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆးလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉသေ ၽဵဝ်ႈ/ပူတ်းပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆ့ ႁိမ်းၸမ်တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ့် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ယၢင်းလႅင် ၼႆ့ ဝၢႆးလင်ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1111  လေႃႇ တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆတီႈသေ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်။ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး...

ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းမိူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸႂ့်တိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼမ်လိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆၼမ်

ၸုမ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် Landmine Monitor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းတႃႇ 2023 ဝႃႈ မိူင်းဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း၊ မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းထႅင်ႈ 5 မိူင်း ၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼမ်သုတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼမ် တီႈၶၢဝ်ႇ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်...

ၸုမ်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးလွင်ႈထုၺ်လိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢမ်ႇသႃႇၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈတၢင်းၵႂႃႇႁႆႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊  ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း...

ၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ပၼ်ႁႃ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းၵေႃး ဢႃယု 31 ပီ၊ ၼၢင်းၶျေႃး ဢႃယု 23 ပီႈလႄႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶုတ်းႁူဝ်မၼ်း ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူႉတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶုတ်းႁူဝ်မၼ်း သမ်ႉၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2023 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ယူႇပွၵ်ႉ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇၶုၼ်းမၼ်းတီႈလႅၼ်သူၼ် ၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ ၵေႃႉယႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလႄႈဢူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉတႄႉတိူဝ်ႉႁိမ်းဢႅဝ် ဢမ်ႇပေႃးမၢတ်ႇႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ...

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸဵမ်ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵႂႃႇလႄႈႁႆႈသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13.9.2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ( ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ)  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇႁႆႈ...

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3-4 ၸႄႈဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ယွၼ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း  ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၵိၼ်ၽၵ်းထိူၼ်ႇသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ။  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် လွႆလႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ   ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃႁဵပ်း၊ ႁႃၼေႃႇ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img