Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းမဝ်းသူင်ႇပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၺႃးပလိၵ်ႈၶိုင်ၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈ တင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ့် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၽူႈလၵ်ႉသေၸင်ႇဢဝ်မႃးမွပ်ႈပလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပေႃႉၽူႈလၵ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး ယိုဝ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 8 ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (ရွာသစ်ကလေး) တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (နမ့်ပါတက်) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

မိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး ပွတ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁၢမ်ႈၶဝ်ဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇႁပ်ႉ သိုဝ်ႉဢွႆႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20-25/10/2021 ၼႆႉမႃး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁၢမ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း၊ ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ   သင်ဢမ်ႇပၼ်ၶႄႇသိုပ်ႇထူမ်လိၼ်ၵႂႃႇၸိုင်ၶႄႇ တေ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ...

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆယူး ၺႃးယိုဝ်းတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၽွင်းၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး သေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 3 ၵမ်း  ၊ ၵူၼ်းၶၢႆယူး တၢႆထင်တီႈ -...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊...

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

 ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေ ႁူမ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ  ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈဢွၵ်ႇ  ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်   ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်းမူႇၸေႊ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် လႆႈ 300 သႅၼ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ တူင်ႉၼိုင် ႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပျႃးသေ ဢဝ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img