Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းမဝ်းသူင်ႇပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၺႃးပလိၵ်ႈၶိုင်ၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈ တင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ့် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၽူႈလၵ်ႉသေၸင်ႇဢဝ်မႃးမွပ်ႈပလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပေႃႉၽူႈလၵ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း – ပလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼင်ႇၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ 

- Subscription -

“ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ႁွင်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉပၢႆၶိုၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶဝ်တေတီႉ ၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဝၢႆးမႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးတီႉလႆႈၼႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ သင်ႇသွၼ်ႁင်းၵူၺ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၼၼ့် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပွၵ့်လႂ်ယွမ်ႇၼၼ့်။

လိူဝ်ၼၼ့် ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ ၶႄႇၽိူၵ်ႇ (ၵဝ်ႈၵၢင့်) MNDAA ၊ တပ့်သိုၵ်း တဢၢင်း (လွႆ) TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵႆ့ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ တီႈၾၢႆႇၼႃႈ တပ့်ပလိၵ်ႈလႄႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢင်တီႈၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇယင်းတိုၵ်းမီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း