Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆယူး ၺႃးယိုဝ်းတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

Photo Credit to Panghsai Youth- ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၽွင်းၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး သေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 3 ၵမ်း  ၊ ၵူၼ်းၶၢႆယူး တၢႆထင်တီႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆၼႆႉဢေႃႈ။ 2 ၵေႃႉဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵေႃႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်မၢၼ်ႈ ။ လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢႆးလင်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပလိၵ်ႈဝႃႇ သိုၵ်းဝႃႇ ၾၢႆႇၶႄၾႆးဝႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပေႃးတဵမ်ဝၢၼ်ႈ။ မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈမႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းယူႇၼေႈ ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ပီၵၢႆၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇတႃႈပႅၵ်ႇတႃ  မႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတႄႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၽူႈၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း