Saturday, June 15, 2024

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

Photo by MNWM (CJ) -ၶႄႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် တီႈႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။

- Subscription -

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊ ပၢႆႈသုတ်ႉယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈၵႆဝၢၼ်ႈ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶႄႇ လွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈဢၼ်မီးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 3 တီႈ ၼႂ်းၸႄႉဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 1400 ပၢႆ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ် ဝႃႈတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈထႅင်ႈတီႈလႂ် ၼႆယူႇ- ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်း 2 ၸုမ်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူဝ်ႇၽႃႈယၢင်မုင်းသုမ်ႉသွင်းတီႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ MNDAA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ – https://shannews.org/archives/30518

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း