Saturday, June 15, 2024

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

Must read

 ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေ ႁူမ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ  ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈဢွၵ်ႇ  ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်းလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း/ ၵၢၼ်သိုၵ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၽတ်ႉၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ ၼႂ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်လႆႈလိူတ်ႇလွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄၵႄႈၸွႆႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈႁူဝ်ပဝ်ႈဢိၵ်ႇၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼႃႈပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်  တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေသိုပ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်း တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁူမ်ႈသဵင်/ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်။  ထိုင် မႃးဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းၵႂႃႇ ။

TungMaoKham
Photo CJ / ပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း တႃႇၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ – တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မူႇပိူင် ဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ – ၵေႃႇမတီႇၼႆႉ တေဢဝ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၵႄႈၶႆႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၸိုင် ၵေႃႇ မတီႇတေဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၵႂႃႇ။ ၵေႃႇမတီႇၼႆႉ တေယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမ်ႇၸပ်းပႃႈၸပ်းၾၢႆႇ သေ ၵႄႈလိတ်ႈ။ ၵေႃႈမတီႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေး၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ လႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ်  တူဝ်တႅၼ်း 15 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉ။   မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်း 80 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 80 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ် 29 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း