Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

သင်ၶၸဝ်ႈ ၶွမ်ႈသီႇပိတ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၼင်ႈၵျွင်းတီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ထိုင်တီႈလူႉလွၼ်ႇ

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ မုၼိင်ႇတႃႇၽိဝၼ်ႇသ ၸဝ်ႈၼင်ႈ ၵျွင်း ဝိၼ်းၼဵင်ႇမိတႃႇယူင်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင် ၸႂ်ၶွမ်ႈသီႇပိတ်ႈ ပတ်ႉတၼိ ၵုၵ်ႉသၼ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၽႄႈလၢမ်းထိုင် 8 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ထုပ်ႉယႃႉၵွင်း မူး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike  ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးထပ်းၵၼ် 3 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ၊  ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉ တႃ ပွႆႇသႂ်ႇတီႈၾုင်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁၢမ်ႈႁႄႉယူႇသေတႃႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မႃး ၸမ်လိူၼ်၊ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၺႃးပလိၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢမ်ႈႁႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇသေတႃႉဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇသေမႃးၸွမ်းၶဝ် ဢၼ်မႃး တဵၵ်းႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ သမ်ႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆသေ မႃးတီႉၵႂႃႇဢေႃႈ”- ...

ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img