Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်သၢင်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၵႃးၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပႃး တင်းမႄႈမၢၼ်းလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉတီႈတႃႈရူတ်ႉ ၊ ၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ  ။ ႁႅင်းတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း   မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉသေ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၵႂႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈတီႈ ပၢင်သၢင်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ။   “တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16  ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ” ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း Lockdown ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၶိုၼ်းၼႆသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown  ဝဵင်းတႃႇ 14 ဝၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ မီး 100 ပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းပၢင်သၢင်း Lockdown

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ   မီး 150 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ၼႆႉၵႂႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid -19 လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 2 ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၽူႈယိင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ သႅၼ်းဢႃယု...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႃးတီႈမိူင်းၵိုင်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်း ပၼ်ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11,238 ၵေႃႉ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

SSPP တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဝႃႉ 6 ၸုမ်း တေဢမ်ႇၵႂႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ဢွၼ် ႁူဝ်တင်းမူတ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img