Saturday, June 15, 2024

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 2 ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ။

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း

ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၽူႈယိင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ သႅၼ်းဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းလႃး ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်သၢင်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 ပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢတ်ႈၵႃးတင်းလမ်း သေ လုၵ်ႉမိူင်းလႃး ၵႂႃႇပၢင်သၢင်း၊ တႃႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ၊ ၾၢႆႇဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီသေ ႁူပ်ႉႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ”– ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢႃယုမီး 23 ပီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶႄႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 – 12/12/2020 ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းလႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 မၼ်းၼၢင်း ၶၢတ်ႇၵႃးသေ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020  ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်သၢင်း ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ထတ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ယူႇတီႈၾၢႆႇၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းလႃး လႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလႆး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၶွင်ႉၵၢႆႇယူႇၸမ် မႅၼ်ႈႁိမ်းမၼ်းၼၢင်း တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸီႉသင်ႇႁွင်ႉၶဝ် ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉသေ ဢဝ်ၼမ်ႉလၢႆး ၶီႇၶၢၵ်ႇၶဝ် သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းႁၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး 12 ပၼ်းၼႃးဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်ႈ – မိူၼ်ၼင်ႇၵၢတ်ႇ၊ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉႁွင်ႉၽဵင်ႈၵႂၢမ်း ၵႃႊလႃႊဢူဝ်ႊၶႄႊ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း