Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပလိၵ်ႈထႆး

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ယူႇသဝ်း/ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2024 ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 တီႈၸၢင်ႉၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သင်ဢွၵ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ဢမ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် 40 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈလမၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သယမ်ရၢတ်ႉဝႃႈ - လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈ တၢင်းဢၼ်ၼၢႆးၼႃႈ ၵႆႉဢဝ်ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ - လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း 40 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႄတၢင်း 5...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လိူၼ်လဵဝ်မွၵ်ႈႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း မီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ဝႃႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼႂ်းၸုမ်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မီးၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 297 ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉသေ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမူႇၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသေ ပႆႇတီႉလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ တီႉၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ် 15 ၵေႃႉတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃယုယင်းပႆႇထိုင် 18 ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်းပၢင်း-ၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊  တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ် ဢမ်ႇယွမ်း 15...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ႁွင်ႈႁဵတ်းယႃႈယႃၶူမ် ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်း ပွမ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈမႃးၼႆႉ  ယႃႈယႃၶူမ်သၢမ်လွႆ ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ  ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်း  ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ထိုင်ၵႃႈၶၼ်ပုင်ႈသုင်။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁွင်ႈႁဵတ်းယႃႈယႃ ၾႃႉထလၢႆးၵျူၼ်းပွမ် တီႈဝဵင်းၵမ်ႇၽႅင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းပထူမ်။ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူတ်ႇယႃႈယႃဢၼ်ထႅမ်ဝႆႉယႃႈယႃ၊...

ပလိၵ်ႈထႆးလမ်းတိၵူၼ်းၸူၼ်  ႁိုင် 14 ဝၼ်းၵူၺ်း 

ပလိၵ်ႈထႆး တင်ႈၸုမ်း 20 ပၢႆ လမ်းတိၵူၼ်းၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း(ယိုဝ်းၵူၼ်းပႃး) တီႈၵၢတ်ႇ ရူဝ်ႊပိၼ်ႊသၼ်ႊ မိူင်းလူပ်းပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁိုင်ၼၢၼ်း 14 ဝၼ်း တိလႆႈပႃးတင်းၶမ်း တင်းၵူၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 22 ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်း ၸၢႆးပရသိတ်ႇၶျႆး ၶဝ်ၵႅဝ်ႈ (ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈ - ၵွပ်း) ဢႃယု 39...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိၺွပ်းမေးၼၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

 ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉသေ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈထႆး ၸိသင်ႇတပ်ႉပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းဢဝ်မေးၼၢင်းလႄႈလုၵ်ႈလၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ႁႄႇလီႇၶွပ်ႇတႃႇ သူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ဢဝ်တူဝ် မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ (ဢႃယု 39 ပီ) ၊  လုၵ်ႈယိင်း မၸေႃးပျေႉသျိၼ်ႇ (ဢႃယု 11 ပီ) ...

ပလိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတၢင်းၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းမႃးႁႂ်ႈတိပၼ်ၼႆလႄႈ ပလိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် မဢူးတၢၼ်းၶိၼ်ႇ ဢႃယု 26 ပီလႄႈ မွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ဢႃယု 28 ပီ။ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2019 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈတီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝဵင်းမႂ်ႇပွၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img