Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈလိူဝ်ႇ

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ထဵင်မေႃးၽၼ်းတႅင်း ၼွင်ႉမႄႈလဵင်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၼွင်ႉၸၢႆးမႄႈလဵင်ႉၸဝ်ႈပႄႉ  ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ် တၢႆ   တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ လွင်ႈၽၼ်းတႅင်းၵၼ်တၢႆၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း  တီႈဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလေႃးၵပႃႇလ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၸၢႆးဢၼ် တၢႆ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽၼ်းသွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် 2 မႄႈလုၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ပႃးၽႃႉမိတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၽၼ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈဢၼ်ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးယူႇၵၢင်ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ(လေႃးၵပႃႇလ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင် ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈမွၵ်ႈ 35 လင်ၼၼ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇသဝ်း ႁုင်ၵိၼ်သေဢိတ်းမီး  7 လင်ႁိူၼ်း  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶီႈသၢႆးၶဝ်ႈၶမ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႇလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လူႉတၢႆ

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၼွႆႉ ဢႃယု 48 ပီ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း   ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်လွႆႁိၼ်ႇမဝုၼ်ႇတႃႇ၊  ဢၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇလုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝတ်ႉ/...

ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ လူႉတၢႆလူၺ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 12/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 700 ပၢႆ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   တႃႇလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ယဵၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ...

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 700 ပၢႆ

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 5/11/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 700 ပၢႆ...

ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်းယူတ်းယႃတူဝ်

 ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ ႁိူၼ်းယေးႁင်းၽႂ်မၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းဝၼ်း လဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 118 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ/...

ၵႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသမ်ႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇသူႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ၊ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ၊ လႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် 50 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းႁႃသဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/09/2020 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img