Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင် ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း

Must read

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈမွၵ်ႈ 35 လင်ၼၼ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇသဝ်း ႁုင်ၵိၼ်သေဢိတ်းမီး  7 လင်ႁိူၼ်း  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶီႈသၢႆးၶဝ်ႈၶမ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႇလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၊ ပႆႇမီးၽႂ် ၽူႈလႂ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁုင်ၵိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းၼႆႉ တေမီး 6-7 လင်။ မၢင်လင်သမ်ႉ ၼွၼ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶမ်ဢုင်ဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇလႆႈလႃးလႃးၼႆႉ တေမီး 3 လင်”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 35 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တေမီး 50 ပၢႆ ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇသေတႃႉ ပႆႇမႃးၸွႆႈထႅမ် သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်သင်၊  တိုၵ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တႄႉ မႃးတူၺ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တေသၢႆႈပၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၵွၼ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶဝ်ဝႃႈ တေမႃးၸွႆႈပၼ်  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပၼ်ၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ  ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆၼွင်း၊  ၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ လေႃႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ 

တႄႇဢဝ်ပီ  2007 မႃးၶွမ်ႇပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ် တႄႇၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ ၶူၺ်လိၼ် လူင်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ် ၵေး ၼမ်ႉၶမ်း။ ဢဝ်ၵေးၼမ်ႉလူႉ၊ သၢႆးထူမ်ႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ပေႃးၾူၼ် တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်း တေႃႉၶီႈလိၼ် ၶူၺ်သၢႆး ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇလႆႈ သွမ်ႈၼႃး မႃးၵေႃႈ သိပ်းပီ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း