Thursday, February 9, 2023

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လူႉတၢႆ

Must read

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

တာလေမြို့ ဟစ်တိုင်/ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၼွႆႉ ဢႃယု 48 ပီ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း   ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်လွႆႁိၼ်ႇမဝုၼ်ႇတႃႇ၊  ဢၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇလုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝတ်ႉ/ ထၢတ်ႈၼမ်ႉႁူး ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ဝဵင်း တႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်းလူင်းလွႆမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။

ၸၢႆးလူင် ၵေႃႉပဵၼ် ပီႈဢၢႆႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးၼွႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်းတၢင်းၼႆႉ သိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၽႅဝ်တီႈလွႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၽွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ၵႃးထႆလိၼ်သမ်ႉၵွႆဝႆႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၼိူဝ်လွႆ။  ၼွင်ႉၶႃႈသမ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉထႆၼၼ်ႉလူင်းမႃးၶိုၼ်း။ တီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁွင်ႉၵူၼ်းၵႂႃႇ သိုပ်ႇၶုတ်းတၢင်း  ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထမ်ႈၼၼ်ႉၼႆၵႂႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းမႃးႁႅင်း လွႆသမ်ႉၸၼ်းလႄႈ ၶႃႈသမ်ႉ လူင်းမႃးဢွၼ်တၢင်း။  ဝၢႆးၶႃႈလူင်းမႃးၵမ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼွင်ႉၶႃႈ  လူင်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်။ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးၼွႆႉ ဢၼ်မႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼၼ်ႉ   ပႃးလုၵ်ႈၼွင်ႉၸွမ်းဝႆႉ သွင်ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းဢိတ်းဢွတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းတွင်း ၵေႃႉပဵၼ် ပီႈၼၢင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးၼွႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼွင်ႉၶႃႈ ႁေႃႈၵႃးလူင်းလွႆမႃး ပႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉၸွမ်း 2 ၵေႃႉသေ မႃးဢဝ်ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၼွင်ႉၶႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ်(ဢွၵ်းဢေႃ/ သမွင်) လႅပ်ႈလိူတ်ႈတေ ၵၢမ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၢၼ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ  ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 21 ၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၼွႆႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်းဝႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်း တီႈ 24 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆး  ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၼွႆႉ ဢႃယု 48 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢႃးၽႃႇလႄႈ ပႃႈလႅင်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈ တွင်ႉၵၼ် 7 ၵေႃႉ ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းလဵၼ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆး တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၼၢင်းတိပ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မၼ်းၸၢႆး တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဢႃယု 24-25 ပီ ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင် လူႉသဵင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း