Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/03/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 233 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ၵလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပေး ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢမ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 502 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 1 ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶျူၵ်ႉၸူဝ်းလုၼ်ႇ ၵုမ်းၵမ် ႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ...

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 330 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/03/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝၢႆႇၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းယဵတ်ႈသႂ်ႇပၢၵ်ႇသေ ယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးယီႈၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပလိၵ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ (ဝၢၼ်ႈလႃးႁူႇ) ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းလၢပ်ႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶျေႃးဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 သေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 24 လၵ်ႉဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေးသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၼၢင်းယိင်းၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 24...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆတႃႈလူင်ၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 650 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၸုမ်းသၽႃဝမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုင်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸုမ်းသၽႃဝမၢၼ်ႈ Myanmar Environment Institute (MEI) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉတင်း မိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶၢတ်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၵႃး...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ( ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလုမ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း/တြႃး တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်း 8 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ 8 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမၢပ်ႇဝႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း  သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၼႆသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း တတ်းသိၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီတေႃႇထိုင် 10 ပီ။ လုမ်းတြႃးၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး လႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၽွင်းၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃး...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ

ၼၢင်းတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2012 လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ဝႃႈ-ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မႆႊရိတ်ႊ မႅၵ်ႊၵႂၢႆႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႆႊလႅၼ်ႊၼိူဝ် လႄႈတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မႃးယဵမ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းၸႂ်ႉတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တေႃႉသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင် သဝ်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆပၢင်လူမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း 10 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတွၼ်း ၼႄႇ...

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းတၢင်းဢဝ်ပႃး လိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းလိၼ်သူၼ် ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 06/02/2018 ၶွမ်ႊမတီႊသၽႃးမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ Taunggyi City Hotel ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူဝ်ႇမူဝ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း