Thursday, June 20, 2024

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃယု 50 ပီ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတဵင်းငူၺ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆၼႆဝႃႇ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸီဝိတ်ႉတ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉ မႄးယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸီဝိတ်ႉတ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇဢဝ် တူဝ်တၢႆ လုင်းသူႉသေ သူင်ႇ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး ဝႆႉယဝ်ႉ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸီဝိတ်ႉတ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဢဝ်ၵႃး ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆ လုင်းသူႉၼၼ်ႉ မႃးသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ လုင်းသူႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ထူပ်းႁၼ် တီႈတူဝ်တၢႆလုင်းသူႉၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၼႃႈသေ ပွင်ႇၵႂႃႇတၢင်းလင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ် ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – စောမင်းကြူ (ဇီဝိတ လူမှုကူညီရေးအသင်း)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း