Saturday, July 13, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၵႂႃႇၶႆႈၼမ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 25/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မုၼ်ၸၢင်း ၸဝ်ႈသႃသၼႃ ဢႃယု 35 ပီ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၼၼ်ႇ တႃႇသီႇရိ ဢႃယု 15 ပီ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢေႃးၽႃႇသ 12 ပီ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ ႁိမ်းၾၢႆႇ ႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ့်သ်ႂႇ ၶႃသင်ၶၸဝ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ- မုၼ်ၸၢင်း တင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၶဝ်သၢမ် ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ တေၵႂႃႇၶႆႈ တူၺ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉဝတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးၼမ်ႉၶၢတ်ႇဝႆႉ။ ဝၢႆးၶဝ် ၸဝ်ႈ သၢမ်တူၼ် ပူၼ်ႉၵႂႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတၢင်းလင် ၶဝ်ၸဝ်ႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ယဵပ်ႇ ၺႃး။ သင်ဝႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးတႄႉ ဢမ်ႇလိူဝ်သင်ယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်ၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶႃလႄႈတီႈတူဝ် ၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇမီး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၶဝ်သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇပိတ်းၼဵင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ။ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းသူၼ် မီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း