Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 200 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 16/03/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 233 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ၵလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်းၵူၺ်း ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇတင်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ သွင်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ လႂ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီး 500 ပၢႆ ပေႃးသွင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေမီး 1000 ပၢႆ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽႄးၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၾင် ဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ တင်း တေႃႉၽႄႇ။ သိုၵ်း RCSS သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၸွမ်း ႁိမ်းၶွပ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပႆႇယဵၼ်လူင်း တင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၵၼ်၊ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈ ၼိုင်ႈ။ တင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ ဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇၼၼ်ႉ တေမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 13 ဝၢၼ်ႈ ယူႇဝႆႉၸွမ်း သၼ်လွႆ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈတင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းငေႃႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ယၢၼ် ၵႆတင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 40 လၵ်ႈပၢႆ။ တႃႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ယင်းပႆႇပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်။ တိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်း လိၼ်လႅင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်ဢၼ်မႃးယူႇတီႈဝိႁၢရ် ဢွင်ႇမင်ၵလႃႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးၸွႆႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းတူၺ်းလူၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – ဦးတင်မောင်သိန်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း