Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ပႃႈၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈသေ တေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈတင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေ လႆႈယဵပ်ႉႁွႆးၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ပႃႈၶမ်း

ပႃႈၼၢင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ဢမ်ႇပေႃးသုင်၊ ပေႃး တႅမ်ႇ၊ ၼႃႈတေၽိူၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၸုၵ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ႁႄႉၶႃႈၵိုတ်းဢဝ်မႆႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇၶႃႈၵမ်းလဵဝ် ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇႁွင်ႉသႅၼ်ႇသဵင်ႁႅင်းႁႅင်းသေ ၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ/ သူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၵူၼ်း ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶႃႈႁွင်ႉသဵင်လင်သေ မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၵုင်းလွႆပႅတ်ႈ၊ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေ ၼင်ႁူဝ်သိၵ်ႇဢွၵ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ လိူတ်ႈၵေႃႈဢွၵ်ႇ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈၸွႆႈ ဢဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ လႆႈယဵပ်ႉတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ႁွႆးၼိုင်ႈ တင်းၾၢႆႇၶႂႃ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႈၼၢင်းၶမ်း လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ လွင်ႈလႆႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပေႃးထုပ်ႉသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ပႃႈၶမ်း ၺႃးၵူၼ်း ႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းႁႃတူဝ်ၽူႈႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၵိၼ်ယႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယုမ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းၼမ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႈၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆၸိုင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း ႁႂ်ႈ လႆႈၶိုၼ်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းၵႃႈယႃသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၵေႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈထူပ်းမိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၼၢင်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၶမ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း