Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 340 ပၢႆတီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ 346 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေး မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸွႆႈၵၼ်ၶပ်းၶိုင်သေ သူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသူင်ႇပၼ် တင်းမူတ်း လူတ်ႉၵႃး 5 လမ်း ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ် 2 ႁွပ်ႈ၊ လႆႈတေႃႉသူင်ႇပၼ် ထိုင်တၢင်းၽႄ ဢၼ်လူတ်ႉၵႃး ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းယၢပ်ႇႁႅင်း လူတ်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ။ ယူႇတီႈပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈတေဢွၼ်ၵၼ်ပႆပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 2 တီႈ၊ တီႈၼိုင်ႈပဵၼ် ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပွတ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပႆၢႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူၼ်းၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင့် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၼိမ် သဝ်းၼႆလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ ဝၼ်း-သွင်ဝၼ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်း လူတ်ႉပၼ်သေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေလႆႈသိုပ်ႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၶႃႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆသမ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း သွၼ်း ၼမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း