Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်း တင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်လီ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၵိုတ်း ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၵွၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈ တၼ်းၶိုတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးသူင်ႇၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်လင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်း သွင်ၾၢႆႇပွင်ႇမႃးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၸွင်ႇတေသူင်ႇၵူၼ်းမိူဝ်းလႆႈ ဢမ်ႇမိူဝ်းလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ပႂ်ႉထွမ်ႇ တူၺ်းၶဝ်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ထွၼ်မၢၵ်ႇ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေၵွၼ်ႇ။ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇၼႆႉ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 338 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 120 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 218 ၵေႃႉ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢမ်တင်း ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 130 ၵေႃႉ ၽူႈၸၢႆး 40 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 90 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်သူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 346 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တီႈမၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 500 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း