Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးတီႉၺွပ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႄးဝႃႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်

တီႈဝဵင်းမႁႃႊၶျႆႊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးၼၼ့်  ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်  လၢၼ့်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ သမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ - မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၊ လၢၼ့်ႁဵတ်းႁၢင်ႈသေ ႁိမ်ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၵူၼ်းထႆးၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24...

သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း

မီးလွင်ႈလူဝ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ၼႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၵၸၶဝ် (ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၼ်ႈ) မႃးၸူဝ်းမၼ်းၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းထိုင် 3 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ႁွင်ႉမၼ်းၶဝ်ႈႁွင်ႈထဵတ်ႈထၢမ်ၵေႃႉလဵဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႆသေ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသၢႆလႄႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသၢႆ မုင်ႈၼႃႈၸူး ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ၼႃႉယိင်း   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img