Saturday, September 30, 2023

ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသၢႆလႄႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ။ 

Photo by – Maesaipress ႁၢင်ႈၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသၢႆ မုင်ႈၼႃႈၸူး ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ-  သိုဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

- Subscription -

 မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် မီးၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 34 ပီ ဢၼ်ယိပ်းဝတ်းဝႂ် 10 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၵူၼ်း 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်  လႆႈပၼ်ၵႃႈတေႃႉသူင်ႇ 5000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႆႇတဵမ် 18 ပီ 5 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း(တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ)  ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်ၸိုင်ႈထႆး တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Maesaipress ႁၢင်ႈၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈၵဵင်းႁၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 5 ပီ ထိုင် 15 ပီ 11 ၵေႃႉ။

ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိုင် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ် (Work permit) သင်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း