Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ  တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ် လႄႈ ၼမ်ႉလွင်း ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊ ၶိူဝ်ႊ...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ...

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်း  ပွတ်းမိူင်းယႆ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉသေ ထူပ်းႁၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း 125 Canda လမ်းၼိုင်ႈ သိူင်ႇမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၽႅမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ

တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းယႆ သွင်ၵေႃႉ တေၵႂႃႇယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)ၼႆသေ ၽႅဝ်ထိုင်တီႈၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢၢၼ်းယိုတ်းတီႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းလုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႃးသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၶိုင်ယိုတ်း တီႈလိၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တေႁဵတ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ  ဢၢၼ်းယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၊...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းငိုပ်းတၼ်” ၼႆသေ ပိူင်းၼႄ ဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းလူင်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉတင်းသီႇတီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ဢိၵ်ႇသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၶွင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းၶႂၼ်ဝႆႉဝႃႈ “တႃႇသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ် ၽွမ်ႉသဵင်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်”...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈသဵင်ႈၼမ်တင်း 3 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ သၢမ်ၵေႃႉ မၼ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 09/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်း 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈမၢႆ မၼ်းတႅတ်ႈတေႃး၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပႂ်ႉတူၺ်း...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼူမ်းယႂ်ႇ ၽိတ်းသၽႃႇဝ

ၼၢင်းသႅင်လူႇ ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼူမ်းယႂ်ႇ ၽိတ်းပိူင်ႈသၽႃႇဝသေ လႆႈ သူင်ႇၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3:30 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၼၢင်းသႅင်လူႇ ဢႃယု 13 ပီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img