Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၽွင်းလူင်

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႂ်ႇ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပဵၼ်ၸိူဝ့်သၢႆဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ  ဢႃယုလဵၵ့်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ Rishi Sunak ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ  မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵေႃ့ၵဝ်ႇ Ms. Liz Truss  ၶဝ်ႈႁၢပ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ 40 ဝၼ်းပၢႆၵူၺ်းသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ တႃႇတေတႅၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈ Rishi...

လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီတဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈ  သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ 2

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵုမ်းၶင်တူဝ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးၵုမ်းႁွင်ႉတူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉ  ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်မၼ်းမီးတီႈလႂ်ယင်း ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 - 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၵျပၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 04/05/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျပၼ်ႊ သိၼ်ႊသူဝ်ႊ ဢႃႊပေႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (ၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊ )ၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/05/2020 ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် Covid 19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ၵျပၼ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ-“  ႁဝ်းၶႃႈတေတူၺ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးမၼ်းလီမႃးၼႆ တေမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈၸပ်းၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ   พระราช กำหนด မၢႆမီႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းတမ်းသေ ဢၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ဝႃႈ တေၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ၽေႃးရေႃးၵေႃး မၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ  (" ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်သင်ႇ"...

Latest news

- Advertisement -spot_img