Sunday, May 26, 2024

လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်း ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး

 ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီတဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈ  သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင် လုမ်းတြႃးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈတတ်းသိၼ်တြႃး 9 ၵေႃႉတီႈလုမ်းတြႃးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း လႆႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။ 5 မႄးႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ 4 မႄးႁႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်း ၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်း ၸုမ်းၽူႈတတ်းသိၼ်တြႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း။

ႁႂ်ႈၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရဝိတ်ႉ ဝူင်းသူးဝၼ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႅၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈတတ်းသိၼ် တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ တႃႇတေသိုပ်ႇႁႂ်ႈ ပရႃႇယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ၶိုၼ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/9/2022 ၼႆႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရႃႇယုတ်ႉ ၊ ဢႃယုထၢမ်းၵၢၼ်တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းထႆးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2014 ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႄႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵမ် 4 ပီ ထိုင်မႃးပီ 2018 ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၵမ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇမၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလထႅင်ႈလႄႈ ပရႃႇယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး 2 သိုပ်ႇ 2 ပၢၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း