Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ – တႃႈၵုင်ႈ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉမႃး ယွၼ့်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်ၼႆ့ ၶိုၼ်းတႄႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပၼ်ၶႂၢင့်ၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ တႄႇၶပ်ႉမၢႆသၢႆၵၢၼ်မိၼ်...

ဝၼ်းတီႈ 1 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် ၼႆႉၵႂႃႇ  ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 2022 ၼႆႉၵႂႃႇ   ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇ) တေဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇ လဝၵ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ဝႆႉဝႃႈ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် ၼႆႉၵႂႃႇ  ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်တေဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း တၵ်းတေလႆႈမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img