Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

ၵူၼ်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆသေ ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူဝ်ႇလုၼ်ႇဢူး ဢႃယု 24 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၽွင်းတမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ...

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင့် သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈတိုၵ့်ၸွပ်ႇထၢမ်ႁႃ ပီႈၼွင့်မၼ်းၼၢင်းယူႇ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ တၢႆႁိုင်မႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ယဝ့်လႄႈ ၸွင်ႇမီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁိုဝ်၊ ၺႃးၶႃႈတၢႆႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့ ဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။ ႁူႉ ဝႃႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵူၺ်း။...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမေႃႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉမေႃႇ၊ ၼမ်ႉမေႃႇဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉလီလီလႄႈ မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၸူမ်တၢႆ။ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလူႉသုမ်းၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ( တော်ဝင် ပညာရေးမိသားစုအဆောင်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 9 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၾႆးမႆႈ...

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း

ၸုမ်းၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း 4 ၵေႃႉ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇပၢၼ်း(ဢုမ်ႇပဝ်း) ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးမႃးၸႂ်းတီႈၶွၵ်ႈဢွင်ႇပၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ သူင်ႇၵုမ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵူႈဝၼ်း တီႉပႃးၸုမ်းပရႁိတ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႇ ၵႂႃႇ 5 ပေႃး ပႃးတင်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း။ “ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးတီႉဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတီႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလပ်းသိင်ႇ။ တီႉၵႂႃႇပႃး ၵူဝ်တယူၵ်ႉၵျီး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈ။ ၼႂ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၼမ်ဢေႃႈ။...

ပေႃႈမဝ်းလဝ်ႈပေႃႉႁႅမ် လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ မဝ်းလဝ်ႈသေထုပ်ႉ/ ပေႃႉႁႅမ်  လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 20 ပီ  မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထိုင်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း ပေႃႉႁႅမ်လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈလေးဢဵင်ႇၵူင်း(လေးအိမ်ကုန်းကျေးရွာ) ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸဵပ်းႁႅင်းသေ...

ၼၢင်းမေႃယႃၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 505 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 20 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 (က) ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းမေႃယႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၾုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇ ပၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်...

သင်ၶၸဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ် လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈယူႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈႁိူၼ်းတၵ်ႉၵႃႇ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵၢတ်ႇ လေႃႉ (ၵလေႃး) ၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ် လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2 မူင်း ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇႁိူၼ်း တေႃႇဢေးဢေးၶႅင်ႇ ပွၵ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇထွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ ဢူးပၺႃႇသီႇရိ ဢႃႇယု 44 ဝႃႇၸဝ်ႈ 16 ဝႃႇပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်ယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img