Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယူႊၶရဵၼ်ႊ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊၸမ် 2 ပီ သိုၵ်းရတ့်သျႃႊ တၢႆ 3 သႅၼ်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ရတ်ႉသျႃႊ ပူၼ့်ပႅၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ ႁိမ်းၸမ် 2 ပီမႃၼႆ့ လုၵ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊလူ့တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 3 သႅၼ်ပၢႆၼႆ - ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Kyiv Independent ဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 17 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့် ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇ တေမႄႇၵႂၢင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈထိုင်လႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရသ်ႉသျိူဝ်းယိုဝ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ တၢင်းပွတ်းတႂ်ႈ ၿေႊလႃႊရုသ်ႊ လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၶွင်ၻွၼ်ႊၿၢသ်း ဢၼ်မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶဝ်ယိုတ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇတင်းလူၵ်ႈ။ တေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇၵိုတ်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊယိုဝ်းၸရူတ်ႇ(မၢၵ်ႇလူင်) 4-5 ႁဵင်လုၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိသ်းသရႃႊဢဵလ်ႊလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တၢင်းၾၢႆႇ ဢိသ်ႊသရႃႊဢိင်လ်ႊၵေႃႈ ၶိုၼ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တွပ်ႇၶႅၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထၢၼ်တီႈပၵ်းမၼ်ႈၶွင် ႁႃႊမၢသ်ႊ...

ပၢင်တိုၵ်း ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ – ယူႊၶရဵၼ်ႊ

လူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇသိုၵ်းၿုၵ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွင်ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လူမ်ႉလႅဝ် ၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်သူဝ်ႊဝဵတ်ႉ မိူဝ်ႈ 1991 ယဝ်ႉ ယူႇၶရဵၼ်ႊယင်းမီးလွင်ႈၵိုဝ်းလီၸမ်ၸႂ်တေႃႇၵၼ် လႄႈယူႊၶရဵၼ်ႊယွမ်းပူတ်း ဢႃႊဝုထ်ႉၼိဝ်ႊၶရေႊၼႂ်းမိူင်းလႄႈယွမ်းႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းဝဵင်းၿူႊၻႃႊပဵသ်ႉတ် လိူင်ႈၵၢၼ်ပရႃႊၵၼ်ႊၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶူင်း ပၢႆးတႂ်ႈငိူၼ်ႈၶႆရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊလႄႈဢႃႊၼႃႊၸၵ်ႇ တၵ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လႅၼ်လိၼ် ၶွပ်ႇၶဵတ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶွင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 1999 ရသ်ႉသျိသ်ႊပဵၼ်ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ “ၵၢၼ်ၸတ်းပိူင်” ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶူင်းယူင်းယၢဝ်း ယူႊရူပ်ႉလႄႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၸၢတ်ႈယူႊရူပ်ႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈႁိုဝ်ပိၼ်ႇၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇလွင်ႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶူင်းယူင်းယၢဝ်းၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ။...

လုမ်ႈၾႃႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တႄႇတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မႃး ပေႃးဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃး တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် Volodymyr Zelenskyy ဝေႃႊလွတ်ႉတီႊမီႊယႃႊ ၸႄႊလ်လႅၼ်ႊသၵီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸူးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈ မုၵ်ႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပိူင်လူင်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်း တေႃႈယႃႇပေပိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶဝ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img