Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ (ယွၵ်းယွႆ) ထႅင်ႈ 2 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးပွႆႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 မႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်မူပႂႃ (ကောင်မူဗွာ) ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ 3...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢႆ 6 မၢတ်ႇ 5

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်း တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၺဵင်းၶျၢၼ်း ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 348 ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသၢင်ႇသၢမ် ဢႃယု 80...

Latest news

- Advertisement -spot_img