Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁပ့်ၸဵင် တီႈထုင့်ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU Tai Student Union ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၵႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင့်ပၢင်လႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် မီးဝႆ့ 5 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ-“ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ...

ပီၼႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးပွႆးပီမႂ်ႇတႆးဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး   ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ   ။ ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၽႂ်မၼ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူၼ်ၼင်ႇတွၼ်ႈတႂ်ႈ တီႈ ဝဵင်းရယွင်း၊ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ၊ တွၼ်ႈၵၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၼူၼ်းထပူးရီး လႄႈ တွၼ်ႈၼိူဝ်   ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ)  တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ 2 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2022 မႅၼ်ႈလိူၼ် 12 လပ်းလႄႈပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ...

ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ   ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးၼၼ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး  တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝၢႆးလင်လႆႈလိုဝ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း

ပီၼႆႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႈယႂ်ႇ လူင် သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး...

တၢင်းၽိတ်းငၢၼ်း “ပွႆး”  ႁိုဝ် တၢင်းၽိတ်း “ၵူၼ်း”

ၵဵဝ်ႇၵပ်း “ငၢၼ်း” ႁိုဝ် “ပွႆး” ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၶွင်တႆး ၸဵမ်လိူၼ်ၸဵင် တေႃႇ လိူၼ်သိပ်းသွင် ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ တႆးႁဝ်းမီး ပွႆး ႁိုဝ် ငၢၼ်း ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ၵၢၼ်သႃသၼႃ တင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႃယူႇၵိၼ်သဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဝ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်။ ပွႆး ႁိုဝ် ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် – မူႇၸေႊ တေဢမ်ႇၸတ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇပီၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img