Thursday, February 9, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၽူဝ်းတေႃႇၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼႆႉ ပႆႇမိူဝ်း၊ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တႄႉမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်း လဵဝ်သမ်ႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉဢုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 210 ၵေႃႉတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼမ်ႉဢုမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ပႃႇၶႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ  ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၸမ်သွင်လိူၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်ဢၢၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႈ ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်တီႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း