Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်သိူဝ်

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်တိုတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ပႃႇတီႇၵၢင် ၸၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ...

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်သၢဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD

ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉမီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 30 ပႃႊသႅၼ်ႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်လဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႉတွတ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။   ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ၼၢင်းလၢဝ်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလူင် ၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ၊ ၸႃတိ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ1 ဝဵင်းၵဵင်း တုင်။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတူင်ႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်း/သၢဝ်းဝၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်း ၽႄ 45 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇလုမ်း တၢင်ႇပၢႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇ 45 လင် - ၼႆ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ သိပ်းပၢႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ၼႂ်းသၢင်ႇသီႈ/ၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇလူင်သေဢွင်ႇပေႉ တေၶႅၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်

လူၺ်ႈတၢင်းယုမ်ႇယမ်သေ တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ လူင်ၼႆႉ တေၶႅၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လိူဝ်” -ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ - NLD  ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်း လဵဝ် ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 156 တီႈ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း...

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇတႆး 3...

ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆႁူဝ်ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 90 တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸုၵ်းတူၺ်းလၢႆလၢႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၵဵဝ် (မျိတ်ႉသူင်ႇ)ၼၼ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼၼ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 တေဢမ်ႇၸုၵ်းတူၺ်းလၢႆလၢႆ ။   တေသၢၼ်ၶတ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ) တႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈ ရႃႇမ ၵရိတ်ႉသၼႃ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/4/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင်တီႈ”...

Latest news

- Advertisement -spot_img