Thursday, June 20, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်း/သၢဝ်းဝၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်း ၽႄ 45 လင်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇလုမ်း တၢင်ႇပၢႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇ 45 လင် – ၼႆ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ် ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶိုၼ်း တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/8/2020 မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ဝၼ်းၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ၊ ၼမ်ႉပွင်ႈ၊ ၼွင်မွၼ်၊ ဢီႇၼၢႆး လႄႈ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇလုမ်းတၢင်ႇပၢႆႉ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ ၊ တၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 45 လင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တႃႇတေလႆႈတီႈၼင်ႈဢွင်ႇပေႉၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးတၢင်း မုင်ႈမွင်ႈဝႆႉယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ် တိုၼ်းတေဢွင်ႇပေႉ မၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၶဵတ်ႇသဵင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၽႂ် ပေႉမႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ TYO လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းပေႉၶႃႈဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈသူၼ်းတုမ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၶႃႈ၊ တေလႆႈၶႅမ်ႉ၊ တေလႆႈမေႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈယိုၼ်းမိုဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းလႆႈၵူႈၾၢႆႇ၊ ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်း မိူင်းႁဝ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်း ဢၼ်မႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ႉပႃး – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇ/ လူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈ တီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉမႃး ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လႄႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းလိင်ႉဝွၵ်းတေႃႇၵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်း တေ ဢွင်ႇပေႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ပႃႇတီႇၵေႃႈ မီးၼမ်၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတႃႉ ၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တၢင်ႇပၢႆႉၵႂႃႇ ထႅင်ႈ တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူၼ်း၊ ၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းသႅၼ်ဝီ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ထႅင်ႈ 10 တီႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP (ပႃႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ပဵၼ်တွၵ်ႊ တိူဝ်ႊ လႃႇသႅင်း ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD (ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်) သမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးယိၼ်ႇထုၼ်း တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ သေ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇSNDP သမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ။ ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆပႃႇတီႇလူးၵွၼ်ႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၸွမ်း။ တီႈၼင်ႈ ၼႆႉ ၻွၵ်ႇတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း/ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတိုၵ်ႈ 2010/2015 ပေႉမႃးၵူႈၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း