Thursday, June 20, 2024

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႆႈ။

ၵဵင်းတုင်, မိူင်းသၢတ်ႇ, တႃႈၶီႈလဵၵ်း, ႁူဝ်သိူဝ်, သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ, ၼူၵ်ႉယုင်း, သၢင်ႇသီႈ, ဢႃးၶႃႇ, လႃးႁူႇ, ပလွင်ႈ, ဝႃႉ , ၶႄႇ , ၵလႃး
ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၵ်ႉမိူင်းတႆး (photo: Sam Jam)

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇတႆး 3 ပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ၊ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇတႄႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ၊ ပႃႇတီႇတႆး တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသေ တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP သမ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇယဝ်ႉလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွင်ႇပေႉ ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ တႆး 3 ပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈသဵင်၊ ႁူမ်ႈၶႅပ်းမႄးၵၼ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇ ပေႉပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈလႆႈ။ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပေႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။

တႃႇပႃႇတီႇတႆးတေပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵွၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း တွတ်ႈပၼ်ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၼႆ တိုၼ်းပေႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵွပ်ႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇပေႉၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇတွတ်ႈသႂ်ႇပၼ်တႆးႁဝ်းၶိုၼ်း။ တႆးႁဝ်း မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၵႂႃႇသႂ်ႇ ပၼ်ပိူၼ်ႈၼမ်။ ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးၼမ်လိူဝ် ပိူၼ်ႈၶႃႈလူး သင်တွတ်ႈပၼ်တႆးၶိုၼ်းၼႆ မၼ်းတိုၼ်းပေႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႈပဵင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်လႄႈ ပေႃးၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈတေၼမ်သေတႃႉ ပေႃးႁူမ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႄႉ တႆးတိုၵ်ႉၼမ်ယူႇ။ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၼမ် ၵပ်းတၢမ်းမႃးၵေႃႈ တေမီး ၸၢဝ်းဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ပလွင်ႈ၊ တင်း ဝႃႉ ၊ ၶႄႇ ၊ ၵလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းသီဝၼ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တီႈၵဵင်းတုင်ယၢမ်းလဵဝ် သၢင်ႇသီႈၶႂ်ႈႁႅင်း ယႂ်ႇဝႆႉ။ တႃႈၶီႈလဵၵ်းသမ်ႉ ၼူၵ်ႉယုင်းၶႂ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇ။ ပႃႇတီႇတႆးတႄႉ ႁႅင်းဢေႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈႁႅင်းယႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ၸႂ်ႉလႆႈႁႅင်းငိုၼ်း၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉၼႆ လုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉ ။ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႃႇပႃႇတီႇတႆးတေဢွင်ႇပေႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႅင်းဢေႇဝႆႉ။ ယွၼ်ႉ 2 ပႃႇတီႇႁဝ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်။ ပေႃးမႃးတူၺ်း တီႈၵဵင်းတုင်သမ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၶႂ်ႈႁႅင်းဝႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်မေႃလူင်ႉလႅင်းၵၼ် ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈယူႇၼႆ Dr.ၸၢႆးယွတ်ႈႁွင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တီႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၸိုင် ပႃႇတီႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၶႃႈဢေႃႈ သင်ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၶႅင်ႇၵၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်သေ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ မီးၼမ်။

သၢမ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 9 ၸႄႈဝဵင်း။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆး ပေႉလၢႆတီႈယူႇသေတႃႉ ထိုင်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 တႄႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း