Tuesday, September 26, 2023

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ၼႂ်းသၢင်ႇသီႈ/ၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇလူင်သေဢွင်ႇပေႉ တေၶႅၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်

Must read

လူၺ်ႈတၢင်းယုမ်ႇယမ်သေ တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ လူင်ၼႆႉ တေၶႅၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လိူဝ်” -ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ – NLD  ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်း လဵဝ် ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 156 တီႈ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 156 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈၸၢႆး/ၼၢင်း ၼမ်းၼႃႈ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်တႆး မီး 46 ၵေႃႉ။

- Subscription -
ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် NLD
Photo:by Hso Harn ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

လွင်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ – “ၼႂ်းပိူင် 2008 ၼၼ်ႉ မၼ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်းလီယဝ်ႉ ပႃႇတီႇလႂ်ပေႉၼမ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶိုၼ်း တႃႇတေမီးဢႃႇၼႃႇသေ မႃးၸွႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈယူႇၵေႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ပႃႇတီႇဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပဵၼ်ပႃႇတီႇမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းႁဝ်း ပေႉၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ တႅၼ်းၽွင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (ႁိုဝ်) ပျီႇထွင်ႇၸူႉၵျၢၼ်ႉၶၢႆႇယေးၼိၼ်ႉၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃတီႇ USDP ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 151 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈ ၸၢႆး/ၼၢင်း ၼမ်းၼႃႈ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်တႆး ၼၼ်ႉမီး 54 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ USDP
Photo:by Ko Hom ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်းမႃးၶဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇမၢၼ်ႈၶႃႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းမီး 135 ၶိူဝ်း၊ ၶိူဝ်းယႂ်ႇမီး 8 ၶိူဝ်း၊ မၼ်းပႃးၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈၶိူဝ်း ၵူႈၵေႃႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်လဵဝ်။ မၼ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸု) ၼႆလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ၶႃႈမႃးၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတီႈသၢင်ႇသီႈၼႆႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈလႆႈၼမ်လိူဝ် ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈႁဝ်းလူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ယူႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ သၢင်ႈသီႈ USDP သေ ၶႅင်ႇတီႈယူႇသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသၢင်ႇသီႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ် ၸိုင်ႈ 2 ၊ ၼႂ်း ပၢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းယဵၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ။ ပၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လုင်းၸၢႆးၸွမ်ၸၢႆး (သူမ်ၶျၢႆး) ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်း ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်းသေ ၶႅင်ႇတီႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ယုၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ (သီႇပိၼ်ႇ) ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 (8/11/20)ၼႆႉ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်း မီး 38 ပႃႇတီႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်သုၼ်ႇလဵဝ်သေၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉမီး 22 ၵေႃႉ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတင်းမူတ်းဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ်မီး 1037 ၵေႃႉ။

ပႃႇတီႇဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်မိူင်း/ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ပႃႇတီႇ လူင် တေလႆႈ တႃႉမႃႇတႃႉႁႅင်းၶႅင်ႇတႄႉ ပႃႇတီႇတႆး ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၊ တၢမ်းၸွမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း