Thursday, February 9, 2023

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၺႃးၸိၸႅင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

Must read

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်  မၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ဢၼ်ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉၼႆသေ မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ။

Photo NLD: ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/8/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ  ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇ NLD ၸေႈဝဵင်း ၸပူႇ သီႇရိ  တိူင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ၼၼ်ႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD  ဢၼ် မၼ်း ၼၢင်းဢွၼ်ႁူဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် -ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 ၼႆႉ    ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။

ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်မိူၼ်ၸူးပႃးတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်း ၸပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ ။ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းတွပ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိူင်ႈဢၼ် ပလိၵ်ႈတေလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ပဵၼ်လိူင်ႈဢၼ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၽူႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်တေလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈၶိုၼ်းၵူၺ်း ၼႆဝႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈပူင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ပိူင်လိူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ တၵ်းလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈၶႃႈတႄႉ တေသိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းတြႃး။ သင်ဝႃႈလုမ်းတြႃးဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆ တေယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ” – ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 မႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ႈ၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1/8/2020 မႃးၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈၶိူၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 15 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 ၼႆႉသမ်ႉလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။

ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်ႊတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လၢမ်းၽႄႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 474 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄ ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း