Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်း လွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထတ်းႁၼ်...

ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022   ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉ  ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယွၼ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ထတ်းႁၼ် သုၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။  မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇထိုင်လၵ်း၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 52 လၵ်း။ လုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ (မွၵ်ႈ 6...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ထူပ်းၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 7.4 ၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ၵူၼ်ႇပင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2020 ယၢမ်း 10:29 မူင်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တၢင်းႁႅင်း 7.4 မႅၵ်ႉၼိၵျုတ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းတူၵ်း...

ၶမ်ႈၼႆႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်ယူႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မွၵ်ႈ 30 လၵ်း ၊  ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းႁၢႆးလူင် /တၢႆႉၵျီး မွၵ်ႈ 13 လၵ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်သိုဝ်ႇၼႃႇမိ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ်။ ႁႅင်း 6.1 ရိတ်ႉတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈတေပဵၼ်ၽေး သိုဝ်ႇၼႃႇမိ လႄႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2019 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉသမ်ႇမုတ်ႉတရႃႇ ၸေႈမိူင်း Nusa Tenggara ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ် Alor  ယၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 148 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ  မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img