Saturday, May 25, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

Must read

မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ထူပ်းၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 7.4 ၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ၵူၼ်ႇပင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။

Phto:by Alejandro Cegarra/Bloomberg ၸုမ်းမေႃယႃဢိၵ်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈၽွင်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းလူင် မႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ သီႊတီႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2020 ယၢမ်း 10:29 မူင်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တၢင်းႁႅင်း 7.4 မႅၵ်ႉၼိၵျုတ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းသၢၼ်ႊတႃႊ မႃႊရီႊဢႃႊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႊဢႃႊသႃႊၵႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ တွၼ်ႈၸၢၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းၶွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယွၼ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းလူင်မႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ သီႊတီႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း သုၼ်ၵၢင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ 700 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇႁိူၼ်းယေး၊ တိူၵ်ႈဢုတ်ႇသုင်သုင် ပႃးၸဵမ်ႁူင်းယႃလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီငိူင်ႉဝႄႈ ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈ ယူႇတီႈပၢင်ႇတီႈၸႅင်ႈၵၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ ယင်းတူင်ႉယွၼ်ႈၵႆၵႂႃႇထိုင်တီႈ မိူင်းၵူဝ်ႊတေႊမႃႊလႃႊလူးၵွၼ်ႇ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ယင်ႇတႅၵ်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုတ်းသုၼ်ၵၢင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼၼ်ႉ လိုၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းလိၼ်မွၵ်ႈ 26 ၵီႊလူဝ်ႊၵူၺ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈၸႄႈမိူင်းဝႃႊႁႃႊၵႃႊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆတီႈဢေႇသုတ်း 1 ၵေႃႉ။ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ တူၺ်းလူလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 25/1/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.8 မႅၵ်ႉၼိၵျုတ်ႊ တီႈဝဵင်း သိပ်ႊရိတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈဢေႊလႃႊသိုဝ်ႊ မိူင်းတူႊရၵီႊ၊ တိူၵ်ႈဢုတ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ တင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ။ မိူင်းတူႊရၵီႊၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉထူပ်းၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ၊ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆယႂ်ႇသုတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 1999 မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 17,000 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင်-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး www.sanook.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း