Thursday, June 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ။

Photo by – TNA/ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 24/6/2020

ဝၼ်းတီႈ 24/6/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းမူတ်းမီး 180 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူၵ်း (ၵ) တေမီးမွၵ်ႈ 180 ပၢႆၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင် ရူတ်ႉၵႃးပၼ်သေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတႄႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၵ) ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မီး 2 ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မေႊ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 131 ၵေႃႉ လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းလႃးတူၺ်းလူ ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် သၢပ်ႇၼမ်ႉၶွင်။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ လႅတ်းသႅဝ်း ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၶႄႇလႆႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႅၵ်ႇၾၢႆႇ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်လွင်း၊ ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ ဢမ်ႇပေႃး ပွင်ႇၵႂၢမ်းၶႄႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းလၢဝ်းတေႉ ပတ်းထူ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈမူတ်းသႂ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း