Thursday, June 20, 2024

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးပိုတ်ႇၶိုၼ်း

Must read

လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆး၊ ဝၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဵၼ်ႁၢႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by – U Htun Maesai/ ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တီႈၾင်ႇမႄႈသၢႆ ပိၵ်ႉဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းထႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆး တႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ ဝၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ပႆႇပိုတ်ႇၶူဝ်တိူဝ်ႈၶႃႈ။ တိုၵ်ႉတွင်ႈထၢမ် ငဝ်းလၢႆးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵၼ်ယူႇ။ တိုၵ်ႉၽႅဝ်ၸၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ထၢမ်တၢင်းၾင်ႇပုၼ်ႉ ၾင်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၸၼ်ႉလွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇထိုင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမီး၊ ပႂ်ႉဝၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉႁၢႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ တေယဵၼ်ႁၢႆမိူဝ်ႈလႂ်” ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ်လႄႈသင်၊ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႄႈသင်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မိူင်းလႄႈမိူင်း ဢုပ်ႇၵၼ်သေ ပိုတ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵၼ်တင်း ၼႂ်းမိူင်းဢႃႊသျႅၼ်ႊတင်းသဵင်ႈလႄႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁဵတ်းလႆႈ ပိုတ်ႇလႆႈ။ ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပႆႇႁၢႆတႄႉ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉ ပႆႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႃႈၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေႁၢႆမိူဝ်ႈလႂ်၊ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်သမ်ႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇႁူႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ၵူဝ်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းပႅတ်ႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး၊ ၾင်ႇမိူင်းထႆးပဵၼ်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ မီးမႄႈၼမ်ႉသၢႆတတ်းၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ မီးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၸူးၵၼ်ဝႆႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူင်ႇ ဝဵင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈၵေႃႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း