Thursday, April 18, 2024

ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022   ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉ  ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယွၼ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။

ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ထတ်းႁၼ်သုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈႁိမ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ထတ်းႁၼ် သုၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။  မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇထိုင်လၵ်း၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 52 လၵ်း။

- Subscription -

လုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ (မွၵ်ႈ 6 လၵ်းပၢႆ) သေသၼ်ႇဝႆလူၺ်ႈႁႅင်း 5.7 မႅၵ်ႊၼီႊၵျုတ်ႉ ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သၼ်ႇဝႆႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ၼိူဝ်တူႈ သမ်ႉပေႃးႁူင်ႈတူၵ်း။ သၼ်ႇဝႆႁႅင်း 3 ၵမ်း။

လွင်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ လႄႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11:11 မူင်းၼၼ်ႉ ဝႆၵမ်ႉ ၼိုင်ႈ ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼွၼ်းလပ်းပေႃးၽႅတ်းတိုၼ်ႇၵၼ်။ ယၢမ်း 11:13 မူင်းသၼ်ႇထႅင်ႈၵမ်းသွင် ႁၢင်ႇၵၼ် 2 မိ ၼိတ်ႉၵူၺ်း။ ထိုင်မႃး 11:30 ပၢႆသမ်ႉ သၼ်ႇထႅင်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႆႉတႄႉ ႁႅင်းတီႈသုတ်းယဝ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢၼ်တမ်းဝႆႉ ၼိူဝ် ၽိူၼ် ၼိူဝ်ပႅၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတူၵ်းၵူၵ်ႈၵူၵ်ႈၵၢၵ်ႈၵၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈလႅၼ်ႈလူင်းႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈယွၼ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ႁပ်ႉႁူႉထိုင် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁႆး ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ လမ်းပုၼ်း။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလႄႈ ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း