Saturday, May 25, 2024

ၶမ်ႈၼႆႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း ။

Credit to Moezala- ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၶမ်ႈၼႆႉ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်ယူႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မွၵ်ႈ 30 လၵ်း ၊  ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းႁၢႆးလူင် /တၢႆႉၵျီး မွၵ်ႈ 13 လၵ်း ။ လုၵ်ႉတီႈတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ သေ သၼ်ႇဝႆလူၺ်ႈႁႅင်း 4.1 ရိတ်ႊတိူဝ်ႊ။

- Subscription -
Photo by Myanmar News Network ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉတႃႈမူၺ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း

ပေႃးယူႇတီႈတိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် 4-5 ၸၼ်ႉ ႁူႉလီဝႃႈသၼ်ႇဝႆႁႅင်း၊ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း၊ ႁိုင်ၼၢၼ်းပဵၼ်ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵူဝ်မၼ်းသၼ်ႇဝႆပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

Photo by Myanmar News Network – တိုၵ်းသုင်သွင်လင် ထိုင်တီႈၵိူင်းဢိင်ၵၼ် ယွၼ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ

Myanmar  News Network ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆသေ  တိုၵ်း 7 ၸၼ်ႉလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တိုၵ်း 8 ၸၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတႃႈမူၺ်ၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၵိူင်းၸူး ဢိင်ၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း