Friday, February 23, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ – ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။

Photo: ႁူဝ်ႉၵူၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်း လွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထတ်းႁၼ် သုၼ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈတႄႇ မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ၸူဝ်ႈမူင်း  သၼ်ႇဝႆၵႂႃႇ 52 ၵမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်သၼ်ႇဝႆႁႅင်းလိူဝ်သုတ်းမီး 4 ၵမ်း ဢၼ်သၼ်ႇယွၼ်ႈ ၶိုၼ်းလင် 48 ၵမ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶႃႈတၼ်းႁူႉတႄႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၼ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ႁႅင်း တႄႉႁႅင်းဝႃႈ တင်းႁႅင်းမီး 6.4 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ၊ မိူဝ်ႈသၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႅတ်ႈပၢႆႈလူင်းႁိူၼ်းၶႃႈ ၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မႃးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်းႁိူၼ်းၶႃႈ။ လွင်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ  ၵူၼ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇလူမ်ႉလူႉၵွႆၼမ်။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA)  မိူင်းလႃးၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်  ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်တမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၽိူၼ် ၼိူဝ်ပႅၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလူမ်ႉတူၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉႁိူၼ်းၶႃး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တေလႅဝ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: မၢၵ်ႇႁိၼ် လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်းၼႂ်းၵႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇ ၾၢႆႇသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၶဝ်တႄ့ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ့်ၼင် လိၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆ မၢင်တီႈၵေႃႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သုတ့်ၸူးၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆ့ ပဵၼ်လႆႈလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း ႁူတ်ႈမၼ်းတင်းသၼ်မၼ်းၼႆ့ မိူဝ်ႈမႃးပဵၼ်မဵဝ်း ပေႃးႁူၼ်မႃးၶိုၼ်းသမ့် တေ ႁႅင်းပဵၼ်ထႅင်ႈမဵဝ်း။ ၼင်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၵၢမ်ႇၽႃႇ ၼႆ့ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်း တီႈထၢတ်ႈဢၼ် ပိုင်ႈဢိင်ၵၼ် ယူႇၸိူဝ်းၼႆ့ မၼ်းလူမ်သေယဝ့်ၵေႃႈ လႆသေလေႃႇၵၼ် ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼင်ႇလိၼ်ႁူတ်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇ ၼၼ် လွႆၾႆးတႅၵ်ႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2011။  ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈယွၼ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ႁပ်ႉႁူႉ ထိုင် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁႆး ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ လမ်းပုၼ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလႄႈ ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း