Saturday, May 25, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်သိုဝ်ႇၼႃႇမိ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ်။ ႁႅင်း 6.1 ရိတ်ႉတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈတေပဵၼ်ၽေး သိုဝ်ႇၼႃႇမိ လႄႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo- google- မၢႆၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ

ဝၼ်းတီႈ 7/4/2019 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉသမ်ႇမုတ်ႉတရႃႇ ၸေႈမိူင်း Nusa Tenggara ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ် Alor  ယၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 148 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ  မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း 54 မိၼိတ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ၼႆႉလုၵ်ႉတီႈတၢင်းလိုၵ်ႉ ပိုၼ်ႉၼမ်ႉသမ်ႇမုၵ်ႉတရႃႇ 573 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ သေသၼ်ႇဝႆလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈတေပဵၼ်ၽေး သိုဝ်ႇၼႃႇမိ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈလုမ်းၵဵပ်း ၶေႃႈမုၼ်းၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇသျိၼ်ႊႁႂႃ- ဝႃႈၼႆ။

မိူင်း ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼႆႉ တင်ႈယူႇၼိူဝ်သၢႆသဵၼ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်တႅၵ်ႇ သၢႆပၸိၾိၵ်ႉသ်လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸင်ႇၵႆႉၵႆႉဝႆ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇ – Xinhua

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း