Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် တင်းမူတ်း 35 လင် ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ ၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး  28/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉၼၼ်ႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွႆတႃႇ 35 လင် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆ တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ  ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်  ။   ၵူၼ်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်မႃးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸူၼ်ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႃႇတူၺ်းလၢႆႇ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်း သႂ်ႇထႅင်ႈလႆႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ Hot...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်း ၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉ 5 ၵၢင်ဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်တူၵ်းၸႂ်။ တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းပွၵ်ႉႁႃႈ တၢင်း ပွၵ်ႉ 4 ၶႅၼ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်း သုမ်ႉပလိၵ်ႈ (ယႄးၵိၼ်း) ပွၵ်ႉ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် တႅၵ်ႇသွင်ၵမ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းဢူးတၢၼ်းတိၼ်ႇ (တပ်အငြိမ်းစား)  ပွၵ်ႉ 1 ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇတီႈ...

SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇ RCSS တၢႆမၢတ်ႇၼမ်

သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS မီးၵူၼ်း တၢႆမၢတ်ႇ ၺႃးတီႉတူဝ်လိပ်းၵႂႃႇ လၢႆၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႉလႆႈ...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၵ်ႇၾၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇယူင်းၵူၺ်ယိူဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၶလိပ်ႊဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း SSPP လၢတ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ၽွင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ၶိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ် သႄႇယူင်း ပူင်းၸႃႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်တပ်ႉ သိုၵ်းလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ ၸူဝ်ႈၸႃႈၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်လိူၼ် သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မီးၶလိပ်ႊငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း...

သိုၵ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁဵင်ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ RCSS  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 1,052 ၵေႃႉ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02-03/11/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တင်း ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img