SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇ RCSS တၢႆမၢတ်ႇၼမ်

0
625

သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS မီးၵူၼ်း တၢႆမၢတ်ႇ ၺႃးတီႉတူဝ်လိပ်းၵႂႃႇ လၢႆၵေႃႉ။

သိုၵ်း RCSS ဢၼ်ၺႃး SSPP တီႉ

ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်း SSPP ၶိုၼ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၾၢႆႇ RCSS ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 20 ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇ ၺႃးတီႉၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

“သၽေႃးတြႃး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးၵူၼ်းတၢႆမၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈမီးမူႇပိူင် တႅၵ်ႇလႅင်းဢေႃႈ။ သိုၵ်းဢၼ် ယွမ်းၵၢၼ်ႉ ၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႃႈလီႁဵတ်း။ ဢၼ်တီႉလႆႈ မီးတူဝ်လိပ်း 9 ၵေႃႉ၊ တူဝ်တၢႆ 9 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမွၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈ သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁူပ်ႉႁၼ်ယူႇ” – ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ – ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဝႃႈ ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် မိူင်းတႆး ၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ၵႂႃႇမႃးလႆႈၵူႈတီႈ။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် – ၼႆသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၼ်မႃး ႁိမ်း 10 ပီ ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈသင်မႃး။

သွင်ၾၢႆႇတႄႇယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2017-18 ၊ ပီ 2019 ၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ။ ထိုင်မႃး ႁၢင်ပီ 2020 တႄႇ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလၢႆလၢႆတီႈ။ သိုၵ်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း၊ သိုၵ်း RCSS သမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သိပ်းၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ