Tuesday, June 25, 2024

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး၊ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ မီး ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢႃယု 19 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸၢႆးသႅင်လႅင်း ဢႃယု 22 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႉလႆႈတင်းၵူၼ်းတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2020 ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သူင်ႇၶင်တူဝ်ဝႆႉသေတေဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇတီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 2 လမ်း။ တၢင်ႇမႃးယႃႈမႃႉ 8 သႅၼ်မဵတ်ႉ။ တီႉလႆႈပႃးၵူၼ်းၶပ်းၶီႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်း 4 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း