Saturday, May 25, 2024

ႁိူၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း 2 တီႈ ဝႃႈၼႆ။


Photo by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ၸုမ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢူး ၸူဝ်းထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈ ႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး 2 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးၸူဝ်းထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လွတ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇၵူၺ်း။  ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉပိုတ်ႇၾႆးဝႆႉၶႃႈၼႃႇ။ မေးၶႃႈသမ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းယိုဝ်းၼႆသေ ဢွၵ်ႇတူၺ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်သင်။ ထိုင်မႃးထႅင်ႈၼႂ်ၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းၼႆႉသေ  ဢူးၸူဝ်းထုၼ်းတႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။  

Photo by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း

“ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမီးဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ  လႆႈဢဝ်ၸႂ်ပၵ်းသႂ်ႇ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉဝႆႉၵူၺ်း။  လွင်ႈမႃးယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်း ၶႃႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း”-  ဢူးၸူဝ်းထုၼ်း ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တီႈႁိူၼ်းဢူးသူဝ်းထုၼ်းၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပႃႇတီႈတႆး ဢွင်ႇပေႉဝႆႉတင်း 3 တီႈၼင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း  2 တီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1 တီႈ။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်းၼႆႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၼႆသေ ယူတီႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆပႃႇတီႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် UEC ။ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈတေၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း UEC ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း